, 13 , , , 11 .

— , № 25 11 , , — V1.ru . — . .

. , , . .

, 11 16 , , . . .

11 . . — — , 15 .

, - V1.ru.