20-

20- , , 7 , , . , , 49- , .

— 20- , -2112, , — V1.ru . — , , , . 

20- «» . , , , .

. . . . . .